BTLO019BA Bevezetés a szlavisztikába

BTLO019BA Bevezetés a szlavisztikába

Előadástematika

Előadó: Prof. Dr. Agyagási Klára

 

 1. A szlávok őstörténete a korai történeti források alapján.

 2. A nyelvrokonság. A szláv nyelvek rokonságának bizonyítása.

 3. Az ősszláv nyelv sajátosságai. I. A nyíltszótagúsági tendencia, az emelkedő hangzósság.

 4. Az ősszláv nyelv sajátosságai II. A szótagharmónia.

 5. A szlávok népnevei.

 6. A korai szlávok világképe: istenek, szellemek, bálványok.

 7. A szláv írásbeliség létrejöttének történeti háttere.

 8. Cirill és Metód életútja.

 9. Az óegyházi szláv nyelv. Cirill és Metód nyelvújítási tevékenysége.

 10. A glagolica és a krillica.

 11. Írásbeliség a Kijevi Ruszban. A legkorábbi óorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelvemlékek.

 12. Írásbeliség az ónovgorodi városállamban: nyírfakéreg oklevelek.

 13. A magyar-szláv nyelvi kapcsolatok kezdetei.

 14. Vizsgabeugró

 

 

Ajánlott irodalom:

H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged–Szombathely 2004.

Baleczky Emil–Hollós Attila: Ószláv nyelv. Budapest, 1968.

H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. 2. kiadás. Szeged, 1991.

Г.П. Мельников (ред.): История культур славянских народов. Том I. Древность и

средневековье. Москва, 2003. стр. 16–58, 59–90.

Letölthető dokumentumok