MA felvételi kérdéssor

MA felvételi kérdéssor – OROSZ

 

 1. Orosz leíró nyelvészet

 


 1. Ismertesse az orosz ige grammatikai kategóriáit!

 1. Ismertesse az orosz főnév grammatikai kategóriáit!

 1. Ismertesse az orosz teljes- és rövidalakú melléknevek képzési és használati sajátosságait!

 1. Mutassa be az orosz melléknévi igenevek fajtáit és képzésüket

 1. Mutassa be az orosz folyamatos és befejezett szemléletű igék használatának szabályait

 

 1. Általános szlavisztika

 

 


 1. A nyelvrokonság fogalma, kutatástörténete. A szláv nyelvek rokonsága

 1. A szláv írásbeliség. Létrejöttének körülményei, Cirill és Metód tevékenysége. A glagolica és a kirillica egymáshoz való viszonya. Írásreformok.

 1. Mai szláv népek és államok. Egy szláv nyelv és állam bemutatása

 

 1. Társalgási témák

 


 1. О себе – моя семья – наш дом (наша квартира)

 1. Праздники: семейные, национальные, религиозные

 1. Учёба – работа – свободное время

 1. Здоровье и здоровый образ жизни

 1. Путешествие: Россия – Москва – Санкт-Петербург

 

 1. Orosz irodalom

 


 1. A nagy orosz realisták poétikájának bemutatása egy választott mű alapján

 1. Az orosz századforduló és avantgárd korszak képviselői

 1. A mai orosz irodalom bemutatása egy választott író munkássága alapján, a választott író munkásságának magyar fogadtatása