Az orosz kultúra európai kontextusban (BTOR400MA)

BTOR400MA Orosz kultúra európai kontextusban, MA 1. évf., 2 óra ea.

 

1-2. A képiség szerepe a nyugat-európai és az orosz romantikában

Poe: Ovális portré

Merimee: Az ille-i Vénusz

Balzac: Az ismeretlen remekmű

Гоголь: Портрет

Литература и визуальность. Han Anna, Hetényi Zsuzsa (ред.). Studia Russica XXI. Bp. 2004.

Orosz Magdolna: „Progresszív egyetemes poézis”. Romantikus ellentételezések és utópiák. Bp., Gondolat, 2007.

 

3-4. Ibsen és a századforduló orosz kultúrája

Ibsen: Ha mi holtak feltámadunk, Brand

А. Блок: От Ибсена к Стриндбергу http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1912_ot_ibsena_k_strindbergu.shtml

А. Белый: Ибсен и Достоевский http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_05_1905_arabesky.shtml

А. Белый: Кризис сознания и Генрик Ибсен

http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_11_1910_arabeski.shtml

 

5. A lelkiség témája a kisepika műfajában

Flaubert: Egy jámbor lélek

Чехов: Душечка

Kosztolányi: Erzsébet

Жаринов, Е.: «Диалектика души» и литературный процесс Запада, «Душечка» А. Чехова и «Простое сердце» Г. Флобера; проблема духовности. In: Жаринов, Е.: Лекции о литературе. Диалог эпох. Москва, Изд. АСТ, 2016, 297–317, 335–391.

Regéczi I.: Ekvivalenciák Csehov és Kosztolányi elbeszéléseiben és a német közvetítés. In: Ethnographia et Folkloristica Carpathica 14. Collegium Hungaricum Füzetek/Hefte 2., szerk. Keményfi Róbert, Debrecen – Bécs/Wien, Department of Ethnography University of Debrecen – Collegium Hungaricum Wien – Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 37–51.

 

6. Nietzsche orosz recepciója

Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra (1. rész)

В. Соловьев: Идея сверхчеловека http://www.vehi.net/soloviev/sverhchel.html

Л. Шестов: Достоевский и Ницше (философия трагедии).

Бердяев, Н.: Cвoбoдa. In: Б. Н.: Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo.

 

7-8. Az egzisztenciabölcselet kérdésköre a nyugat-európai és az orosz irodalomban

Sartre: Az Undor

Чехов: Страх, Скучная история

Шестов, Л.: Страх и Ничто. In: Л.Ш.: Киркегард и экзистенциальная философия. Москва, Прогресс-Гнозис, 1992. 80-88.

Л. Шестов: Творчество из ничего // Шестов, Л. Начала и концы. С.-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1908. (Reprint by Ardis, Ann Arbor, Michigan, 1978) С. 1–68.

 

9-10. Hatalom és művész konfliktusa – európai és orosz vetületben

Molière: Tartuffe

Spiró György: Az imposztor

Булгаков: Жизнь господина де Мольера, Kабала cвятoш, Последние дни / Александр Пушкин

Gereben Ágnes: Művészet és hatalom. Orosz írók a XX. században. Bp., Akadémiai, 1998.

Színház és diktatúra a 20. században. Szerk. Lengyel György. Bp., Corvina, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2011. 181-217.

Tzvetan Todorov: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. század. Bp., Napvilág, 2005. 13-73.

 

11-12. A posztmodern nyugat-európai és orosz változata – egy témára

Esterházy Péter: Javított kiadás

Viktor Jerofejev: A jó Sztálin

Эпштейн, Михаил Н.: Истоки и смысл русского постмодернизма. In: Постмодерн в русской литературе. «Высшая школа», Москва. 2005. 102-126.