Orosz irodalomtörténet 1. szeminárium (XIX. sz.) (BTOR304BA) - BA 3. év

Orosz irodalomtörténet 1. szeminárium

BTOR304BA

 

Tematika:

 

  • Пушкин: Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Тутьчев: Бессонница

  • Лермонтов: Пророк

  • Пушкин: Пророк

  • Пушкин: Повести Белкина

  • Гоголь: Портрет

  • Гоголь: Нос

  • Достоевский: Кроткая

  • Толстой: Три смерти

  • Szemináriumi dolgozatok megvitatása.

 

Szemináriumi dolgozatok leadásának határideje: november 30. 16 óra (kinyomtatva és e-mailben is!)

A félévi jegy az órai munkából, a szódolgozatokból és a szemináriumi dolgozatra kapott jegyből tevődik össze.

 

A szemináriumi dolgozatban egy, az órán is tárgyalt témát kell önállóan feldolgozni, a szakirodalom (minimum 3) figyelembevételével.

A dolgozat tartalmi tagolása:

- bevezető (a téma megjelölése; utalás a témához kapcsolódó elméletekre és/vagy szakirodalomra, de nem ezek részletes ismertetése.);

- elemzés (legalább a dolgozat 75-80 %-a);

- összegzés (az elvégzett munka és az eredmények értékelése, további vizsgálati lehetőségek stb.);

- bibliográfia.

Formai követelmények:

- 3 db A/4-es oldal (a címoldal és a bibliográfia nélkül értendő);

- Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság; max. 2,5 cm-es margó mindenütt;

- A dolgozatban legyen: oldalszámozás, lábjegyzetben megadott hivatkozás; ábécérendbe szedett, egységes címleírási módon megadott bibliográfia.