Orosz irodalomtörténet 4. szeminárium (BTOR306BA)

Orosz irodalomtörténet 4. szeminárium (BTOR306BA)

Dr. Regéczi Ildikó

 

1. Обсуждение тематики

2. А. Чехов: Человек в футляре

3. Ф. Сологуб: Мелкий бес

4. А. Блок: Двенадцать

5. В. Маяковский: Лиличка!

6. В. Маяковский: Облака в штанах

7. Е. Замятин: Мы

8. М. Булгаков: Собачье сердце

9. Ве. Ерофеев: Москва-Петушки

10. Контрольная работа

 

Обязательная литература

Упомянутая выше художественная литература

 

Предлагаемая литература темы

На венгерском языке

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Lord-Maecenas, 1996.

Szilágyi Ákos: Hamu és mamu. Az orosz irodalmi avantgard 1917 előtt és után. Bp., Holnap, 1989.

Jevgenyij Kovtun: Orosz avantgárd. Bp., Ventus Libro, 2010.

Gereben Ágnes: Művészet és hatalom. Orosz írók a XX. században. Bp., Akadémiai, 1998.

Bakcsi György: Forradalmak, háborúk, irodalom. Orosz és szovjet-orosz irodalom 1890-től napjainkig. Bp., Gondolat, 1976.

Goretity József: Töredékesség és teljességigény. Huszadik századi orosz prózai művek értelmezése. Bp., Palatinus, 2005.

Helikon 1993/2-3. Elsikkasztott orosz irodalom /tematikus szám/

Irina Gutkin: A szavak mágiája. In: Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában. Szerk. B.G. Rosenthal. Bp., Európa, 2004. 273-312.

Mihail Epstejn: A posztmodern és Oroszország. Bp., Európa, 2001.

Szőke Katalin: Álommúzeum. Írások a XX. századi orosz irodalomról. Bp., Gondolat, 2003

M. Nagy Miklós: Nikkelszamovár. Bp., Balassi Kiadó, 1996.

Bagi Ibolya: Rög-eszmék. Írások a XX. századi szláv irodalmak köréből. Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010.

A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől. Felsőoktatási segédanyag. Pécs, Pro Pannonia és Pécsi Tudományegyetem, 2006.

На русском языке

См. лекцию «Orosz irodalomtörténet 2.»

 

Letölthető dokumentumok