Kommunikációs alapismeretek (BTLO002BA és BTOR208OMA)

Kommunikációs alapismeretek

Dr. Regéczi Ildikó

 

1. A publikációk fajtái

2. Az esszéírás gyakorlata

3. Az esszé-forma szerepe, jelentősége az orosz kultúrában

4. Gyakorlati feladat megbeszélése: esszé írása az orosz kultúra tárgykörében

5. A kritikaírás gyakorlata; az. ún. kritika-vita álláspontjai

6. Gyakorlati feladat megbeszélése: recenzió vagy kritika elkészítése kortárs orosz művészeti alkotásról

7. Gyakorlati feladat megbeszélése: recenzió készítése egy az irodalomtudomány tárgykörében készült tanulmányról

8. A tanulmányírás gyakorlata; A szakdolgozat formai követelményei

9. Gyakorlati feladat: rövidebb tanulmány/tanulmányrészlet készítése orosz irodalmi témában

10. A félév lezárása, a gyakorlati jegyek beírása

Ajánlott irodalom

Adorno, Theodor W.: Az esszé mint forma. In: Uő: A művészet és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Bp., Helikon, 29-47.

Berthelot, Jean-Michel: A tudományos szöveg és az esszé: a humán tudományok esete. Helikon 2008/1, 45-59.

Gyergyai Albert: Esszé az esszéről. In: Védelem az esszé ügyében. Bp., Szépirodalmi, 1984, 7-25.

Balassa Péter: Für das Leben? Az esszéről. Alföld 2002/2. 27-32.

Szegedy-Maszák Mihály: Egy műfaj kockázatai. Alföld 2002/2. 17-27.

Vértes Judit: Az esszé térhódítása a posztmodern orosz kultúrában (Bevezető tanulmány) In: Könnyű műfaj ólomnehezékkel. Öt fontos modern orosz esszé. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Dolce Filologia V., 2008. 7-20.

Эпштейн, Михаил Н.: На перекрестке образа и понятия. Эссеизм в культуре нового времени. In: Парадоксы новизмы. Москва, Советский писатель. 1988. 334-380.

Gesing, Fritz: Kreatív írás. Mesterfogások íróknak. Miskolc, Z-Press, 2007.

Szilágyi Júlia: Lehet-e esszét tanítani? Kolozsvár, Komp-Press, 2007.

Kuziak, M. – Rzepczynski, S.: Tanuljunk meg írni! A kérvénytől a szakdolgozatig. Bp., Magyar Könyvklub, 2004.

Viktor Jerofejev: Halotti beszéd a szovjet irodalom felett //  Nagyvilág 1990. 1. sz. 122-[129.] p.

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFgagt2vEJ%5FLlMM&cid=2ED58733584F...

Andrej Szinyavszkij: Az utolsó szó jogán // Helikon 1993. 2-3. sz. 357-362. p.
 

 

Letölthető dokumentumok