Lev Tolsztoj regénypoétikája (BTOR615BA)

Dr. Molnár Anglika

 

 

 1. Bevezetés: Tolsztoj jelentősége a világirodalomban és az egyetemes kultúrában

 2. Az önéletrajziság problémája a Gyermekkor. Serdülőkor. Ifjúság című trilógiában

 3. A szövegköziség problémája – Puskin, Lermontov, Tolsztoj: Kaukázusi fogoly

 4. Dokumentum és fikció a háborúról: Szevasztopoli elbeszélések, Bál után

 5. Történelmi regény és/vagy nemzeti eposz: a Háború és béke világa

 6. Család – regény – világmodell: Anna Karenina

 7. Házasságtörés és művészet: Kreutzer szonáta

 8. A testi kísértés és a lélek törekvése: Az ördög, Szergij atya

 9. A halálhoz mért lét: Három halál, Ivan Iljics halála

 10. Ideologikus társadalmi regény, avagy a regény válsága: Feltámadás

 11. Szellemi válság: Gyónás, Mi a művészet?

 12. Összefoglalás.

 

Kötelező irodalom:

A tematikában feltüntetett Tolsztoj-művek.

 

Ajánlott szakirodalom:

Török Endre: Lev Tolsztoj – Világtudat és regényforma. Budapest, Kairosz, 1999.

Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985.

Bakcsi György: Öt orosz regény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989.

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 25 fontos orosz regény. Budapest, Maecenas/Lord, 1996

D. Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig.

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

Király Gyula: Tolsztoj művészi gondolkodása és regényeinek narratív felépítése.

Tolsztoj és Dosztojevszkij. Tolsztoj és Shakespeare. In: Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés az orosz irodalom történetébe II. Bölcsész Konzorcium, 2006., 565-585.

P. P. Aprisko (szerk.): Az orosz filozófia története. Budapest, Osiris, 2007.