Kortárs orosz irodalom (BTOR710BA)

Kortárs orosz irodalom (BTOR710BA)

Dr. Goretity József

 

 1. A kortárs orosz irodalom fogalma és periodizációs problémái

 2. Az orosz posztmodern irodalom forrásvidéke (Venyegyikt Jerofejev és Szergej Dovlatov)

 3. Az esztétikai provokáció irodalma (Viktor Jerofejev)

 4. Az orosz szoc-art irodalma (Vlagyimir Szorokin)

 5. Az orosz konceptualizmus irodalma (Viktor Pelevin)

 6. Az orosz „új realizmus” fogalma és koncepciója (Roman Szencsin, Oleg Pavlov, Zahar Prilepin)

 7. A „szovjet utópia” irodalmi feldolgozásának kísérlete (Vaszilij Akszjonov, Grigorij Rjazsszkij, Alekszandr Tyerehov)

 8. Az oroszországi rendszerváltás irodalmi feldolgozásának kísérlete (Ergali Ger, Olga Szlavnyikova, Jurij Poljakov, Zahar Prilepin)

 9. A kortárs háborús irodalom – régi és új háborúk (Viktor Asztafjev, Valerij Zalotuha, Zahar Prilepin, Vlagyimir Makanyin)

 10. Posztmodern és „új realista” technikák ötvözése (Jevgenyij Vodolazkin, Ljudmila Ulickaja)

 11. A kortárs orosz „női” irodalom (Ljudmila Ulickaja, Tatyjana Tolsztaja, Marina Sztyepnova, Gyina Rubina)

 12. Az „intellektuális” populáris irodalom (Borisz Akunyin, Szergej Kuznyecov)

 

Kötelező irodalom:

Venyegyikt Jerofejev: Moszkva – Petuski

Szergej Dovlatov: Puskinland

Viktor Jerofejev: Az orosz széplány

Vlagyimir Szorokin: Gyászbeszéd, A jég

Viktor Pelevin: A Sárga Nyíl, Generation P

Roman Szencsin: A Jeltisev család, vagy Oleg Pavlov: Orosz trilógia

Vaszilij Akszjonov: Moszkvai történet

Grigorij Rjazsszkij: Példaértékű ház, vagy Alekszandr Tyerehov: A Kőhíd

Olga Szlavnyikova: A halhatatlan, vagy Ergali Ger: Telefonmesék

Jurij Poljakov: Szökni szeretnék, vagy Gödölye tejben, vagy Zahar Prilepin: Mert mi

jobbak vagyunk

Viktor Asztafjev: Költöző madár

Valerij Zalotuha: A muzulmán

Vlagyimir Makanyin: Kaukázusi fogoly

Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz

Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei, Jákob lajtorjája

Tatyjana Tolsztaja: Kssz!

Marina Sztyepnova: Lázár asszonyai, vagy Gyina Rubina: A Leonardo-kézírás

Borisz Akunyin: Azazel, Sirály, vagy Szergej Kuznyecov: Pillangóbőr

 

Ajánlott szakirodalom:

Goretity József: Töredékesség és teljességigény (Palatinus, 2005)

Goretity József: Kortárs orosz irodalom. In: Alföld, 2015/3., 87-94.

Goretity József: Az orosz „új realizmus” értelme és eredete. In: Tiszatáj, 2013/8., 22-33.

Hetényi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története II. (Tankönyvkiadó, 2002)

Mihail Epstejn: A posztmodern és Oroszország (Az orosz posztmodern értelme és eredete és

A karnevál után, avagy az örök Venyicska című fejezetek) (Európa, 2001)

Viktor Jerofejev: Halotti beszéd a szovjet irodalom felett. In: Nagyvilág, 1990/1.

M. Nagy Miklós: Nikkelszamovár. JAK, Balassi Kiadó, 1996. (A Sörrealizmus és

szürrealizmus című fejezet esszéi, 85-135.)

Szőke Katalin: Álommúzeum. Budapest, Gondolat, 2007. (A posztmodernen innen és túl, a

Viktor teste, avagy az orosz posztmodern vége és A szovjet köznapok tudattalanja című fejezetek, 135-162.)

Turi Márton: Rejtekutak a pusztaságban. JAK + PRAE, 2016.

Slavica. Debrecen, 2014. (A Литературоведение című rész, 115-210.)

Г. Л. Нефагина: Русская проза второй половины 80-ых – начала 90-ых годов XX века.

Минск, Экономпресс, 1998.

 

 

Letölthető dokumentumok