Az új Oroszország (BTOR902OMA)

Az új Oroszország (BTOR902OMA)

Dr. Szűcs Olga

 

1., Oroszország a rendszerváltás után. Politikai berendezkedés.

2., A rendszerváltás utáni Oroszország gazdasági átalakulása I.

3., A rendszerváltás utáni Oroszország gazdasági átalakulása II.

4., A rendszerváltás utáni Oroszország társadalmi konfliktusai

5., A jelenkori Oroszország főbb politikai áramlatai

6., A jelenlegi legfontosabb eszmei áramlatok a mai Oroszországban

7., A jelenlegi Oroszország kulturális intézményrendszere

8., A jelenlegi Oroszország kulturális folyamatainak jellegzetességei

9., A jelenlegi Oroszország társadalmi rétegződésének sajátosságai

10., A „központ” és „periféria” problémája

11., A mai orosz média I.

12., A mai orosz média II.

13., A magyar-orosz kapcsolatrendszer a mai Oroszországban

14., Mit mutatnak a statisztikai adatok?

 

Irodalom:

Россия сегодня – социология и статистика. Изд. Эксмо, 2014.г.

В. Катасонов: Русская социологическая мысль. Москва, 2015 г.

Россия в XXI веке. Ред.: Л.Е. Ильичева и В.С. Комаровский. Аспект Пресс, 2016 г.

Медиасистема России. Ред.: Е.Л. Вартановой. Аспект Пресс, 2017 г.

A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület dokumentumai 2012-2017.

Órai jegyzetek