Oroszország és az orosz kultúra története 2. (BTLO025BA)

Oroszország és az orosz kultúra története 2. (BTLO025BA)

Dr. Szűcs Olga

 

1., Oroszország a XVIII. század küszöbén. Geopolitikai és gazdasági helyzet

2., A péteri reformok és hatásuk az Orosz Birodalomra

3., I. Péter öröksége. A társadalom állapota és közérzete

4., A palotaforradalmak korszaka

5., Oroszország az 1760-90-es években. II. Katalin uralkodása

6., II. Katalin uralkodásának mérlege. Oroszország kulturális élete

7., I. Pál és kora. A cár tervei és halála

8., Az Orosz Birodalom I. Sándor korában. A Napóleoni háborúk

9., I. Miklós önkényuralma. A dekabrista felkelés és felszámolása.

10., A kaukázusi és krími háborúk. Oroszország és Európa

11., II. Sándor reformtörekvései. A jobbágyrendszer felszámolása. A narodnyik mozgalmak

12., Az Orosz Birodalom III. Sándor idején

13., Az orosz kultúra a XIX-XX. század fordulóján

14., II. Miklós és sz Orosz Birodalom bukása

 

Irodalom:

В.В.. Кириллов: Отечественная история в схемах и таблицах. Эксмо, Москва, 2015 г.

История России. Ред., А.Н. Сахарова. Проспект. Москва. 2017 г.

В.В. Колыванова: Россия – хроники веков. ОЛМА, Москва, 2015 г.

Русское искусство и архитектура. Ред,. М.В. Адамчик. ХАРВЕСТ, Минск, 2008.

Órai jegyzetek