Orosz irodalmi szövegelemzés (BTOR311OMA)

Orosz irodalmi szövegelemzés (BTOR311OMA)

Dr. Molnár Angelika

 

Szakirodalom:

1. Bevezetés az orosz irodalomtudományba (szerk. Kovács Árpád)

2. A szó feltámasztása (szerk. Fresli M. – Molnár A.)

 

  1. Bevezetés. Az irodalmi szövegelemzés szempontjai.

Viktor Sklovszkij: A szó feltámasztása 2. 13-18.

 

  1. Szüzsé és fabula. (Krilov: A farkas és a kutyák / Bunyin: Könnyed lélegzet)

Lev Vigotszkij: Művészetpszichológia, Budapest, 1968, 219–226 (részlet a 6. fejezetből: A farkas és a kutyák [Krilov]); 239–264 (7. fejezet [Bunyin]).

 

  1. A narráció néhány kérdése. (Puskin: Jevgenyij Anyegin)

Lev Vigotszkij: Művészetpszichológia, Budapest, 1968, (részlet a 10. fejezetből [Evgenyij Anyegin]) 359–367.

Viktor Sklovszkij: Puskin és Sterne. 2. 62-72.

Mihail Bahtyin: A regénynyelv előtörténetéhez In: A szó esztétikája. Bp., 1976. 117–127.

Viktor Zsirmunszkij: Puskin és Byron. In: Irodalom, poétika. Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1981, 120–147.

 

  1. Elbeszélés (Gogol: A köpönyeg)

Borisz Eichenbaum: Hogyan készült Gogol köpönyege. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974, 58–78.

Wolf Schmid: Puskin-elbeszélések (A postamester, A lövés) 1. 229-235.

 

  1. Párhuzam (Turgenyev: Egy felesleges ember naplója)

Veszelovszkij: Pszichológiai paralelizmus… 2. 10-12.

 

  1. Mitopoétika (Goncsarov: Oblomov)

Afanaszjev: A mítosz keletkezése, tanulmányozásának módszerei. 2. 6-9.

Je. Meletyinszkij: A mítosz poétikája. Budapest, 1985. 338-356.

 

  1. Irodalmi motívumok. (Csehov: Aludni szeretnék / A diák)

Viktor Sklovszkij: Csehov: Aludni szeretnék. 2. 73-76.

Wolf Schmid: Csehov: A diák. 1.

 

  1. Cselekményszövés és nézőpontok (Tolsztoj: Háború és béke)

Borisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája. Budapest, 1984. 95-132.

Viktor Sklovszkij: Szüzsé, fordulat és történet (fabula) 2. 32-61.

 

  1. A regény 1. (Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés)

Mihail Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Bp., Osiris, 2002. 9-13. és 62-98.

Vlagyimir Toporov: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái. Helikon, 1982/1—2., 282-299.

 

  1. A regény 2. (Bulgakov: Mester és Margarita)

Jurij Lotman: A „ház” a „Mester és Margarita” című regényben. 2. 111-118.

Jurij  Lotman: Szöveg a szövegben In: Kultúra, szöveg, narráció. Pécs, 1994. 57-81.

Letölthető dokumentumok