Bevezetés az orosz irodalomba 21. (BTLO041BA és BTOR207OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba 2.

Dr. Molnár Angelika

  1. Az újkori orosz irodalom történeti háttere

  2. A költészet alapelvei. Az irodalmi nyelv kialakulása

  3. Az orosz barokk és klasszicizmus

  4. Lomonoszov munkássága. Gyerzsavin költészete

  5. Az orosz felvilágosodás. Novikov, Fonvizin.

  6. Ragyiscsev eszméi és művei. Krilov tanmeséi.

  7. A szentimentalizmus. Karamzin: Szegény Liza

  8. Az orosz romantika. A dekabristák / Zsukovszkij költészete

  9. Új utak és irodalmi alakok. A XIX. század első fele.

10. Az orosz realizmus és a XIX. század második fele.

11. A századforduló történései a modernizmus és az avantgarde fényében

12. A XX. század orosz irodalma

13. A posztmodern kor

14. Összefoglalás

 

 

Irodalom:

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tkk, 1997.

Az orosz irodalom története 1940-től napjainkig. Szerk.: Hetényi Zs. Bp., Nemzeti Tkk, 2000.

Iglói E. Az új orosz irodalom forrásvidéke (XVIII. Század). Barokk és klasszicizmus. Bp., 1990.

Szilárd Léna: Az orosz irodalom a XIX. sz. végén – XX. sz. elején (1890–1917). 1-2. Budapest, 1981.

Русская литература XX века. Школы, направления, методы творческой работы. С.Петербург, Logos, 2002.

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Москва, Наука, 2007.

Lev Vigotszkij: „Finom méreg” – Szintézis. [Krilov meséiről]. In: Művészetpszichológia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 196–238.

Borisz Eichenbaum: Karamzin. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat, Budapest, 1974. 42–53.

Веселовский А. Н. Эпоха чувствительности. Лирика чувства и его лирические мотивы. // Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и „сердечного воображения”. М.: «Intrada», 1999. С. 39–50, 205–220.

Манн Ю. Баллада, элегия, дружеское послание, идиллия. // Манн Ю. Русская литература XIX. . Эпоха романтизма. М.: «Аспект Пресс», 2001. С. 141–154.

Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» (1946). // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 347–381, 413–414.

 

Letölthető dokumentumok