Lengyel nyelv 4. (BTLO123BA)

Lengyel nyelv 4.

Fórián Éva

 

 1. Zakupy i usługi

 2. Praca; Czas wolny

 3. Przyroda i środowisko

 4. Edukacja

 5. Nauka i technika

 6. Państwo i społeczeństwo

 7. Święta, uroczystości, tradycje

 8. Jedzenie i picie; Zdrowie

 9. Mieszkanie; Sprzęty domowe

 10. Człowiek

 11. Podróże; Kraj i miasto

Kötelező irodalom:

Gębal, Przemysław: Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Kraków: Universitas, 2009.

Ajánlott irodalom:

Pasieka, Małgorzata: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.

Ruszer, Andrzej: Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1. Kraków: Universitas, 2011.