Orosz gyakorlati nyelvtan 2. (BTOR109BA és BTOR108OMA)

Orosz gyakorlati nyelvtan 2.

Fórián Éva

 

 1. Ismétlés, gyakorlás.

A személyes, mutató és birtokos névmások tárgyesete

 1. Birtokos eset 1.

 2. Birtokos eset 2.

 3. Részeshatározó eset

 4. Eszközhatározó eset

 5. A melléknevek fajtái és grammatikai kategóriái

A névmások fajtái és grammatikai kategóriái

 1. Vegyes feladatok – Névszóragozás

Az elöljárószók használata

 1. A számnevek fajtái és grammatikai kategóriái

 2. A számnevek használata

 3. Az ige grammatikai kategóriái;

Igeszemlélet; Igeragozás 1. – jelen idő, múlt idő

 1. Igeszemlélet; Igeragozás 2. – jövő idő

tudni” igék

tanulni” igék

 1. A mozgást jelentő igék

 2. Vegyes feladatok – Igeragozás

 

Kötelező irodalom:

Oszipova, Irina: Kulcs - Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Corvina Kiadó, 2010.

 

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Vujovits InesszaDancz Péter: Это надо знать. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.