Dr. Regéczi Ildikó

   egyetemi docens

   

 

 Fokozat: az irodalomtudomány kandidátusa (1998), habilitáció (2015)

 Iroda: 246. szoba

 Telefon: 512–900/22217

 E-mail: regeczi.ildiko@arts.unideb.hu

 Fogadó óra: csütörtök 10-12

 

 

 

Kutatási területe a 19. századi orosz irodalom és a kortárs orosz próza a klasszikus irodalommal folytatott párbeszéde. Tanulmányai az irodalom, az eszmetörténet és a színház világának kapcsolatait is érintik. Eddig megjelent kötetei: Csehov és a korai egzisztenciabölcselet (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000), Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése (Pozsony, Kalligram, 2015), Пространственно-поэтические анализы. Классические и современные тексты русской литературы (Moszkva, Флинта-Наука, 2016). Szerkesztésében jelent meg a Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov (Debrecen, Didakt, 2011) és a Csehov-újraírások (Debrecen, Didakt Kiadó, 2016) című tanulmánygyűjtemény.

 

Szakmai önéletrajz

Publikációs jegyzék

Oktatott kurzusok