Dankovics Viktorné dr. Szűcs Olga

  egyetemi docens

 

   Tel.: 512-900/22217

   E-mail: szucsolga3@gmail.com

   Iroda: 246. szoba

   Fogadóórák: szerda 10-12

 

 

 

Filozófia- és kultúratörténész. Szakterületei: Oroszország történelme és kultúrája, Oroszország művészete, Orosz filozófiatörténet, Mai orosz mentalitás, közgazdasági és társadalomtudományi szaknyelv, magyar-orosz kapcsolatok, orosz vizuális kultúra. Kutatási területei: orosz filozófiatörténet, esztétika, kultúragazdaságtan, kulturológia, muzeológia, orosz történelem, mentalitástörténet. A Tolsztoj Társaság igazgatójaként is sokat tesz az orosz-magyar kulturális és tudományos együttműködés fellendítéséért.

 

Szakmai önéletrajz

Publikációs jegyzék

Oktatott kurzusok