Mai orosz kultúra- és mentalitástörténet (BTOR400BA)

Mai orosz kultúra- és mentalitástörténet

Oktató: Dr. Szűcs Olga

 

1. A mai orosz kultúra kultúrtörténeti előzményei, forrásai

2. Történelmi sorsfordulók hatása a mai mentalitás-típusokra

3. A mai orosz kulturális élet alapvető összetevői

4. A mai orosz kulturális intézmények

5. A kultúra támogatásának forrásai és módjai

6. Az ún. magaskultúra és tömegkultúra helyzete

7. A mai orosz média tulajdonosi szerkezete és működési sajátosságai.

8. Az egyház szerepe a mai orosz társadalomban és mentalitásban

9. A mai orosz képzőművészet I.

10. A mai orosz képzőművészet II.

11. Az állam és állampolgár (a hatalom és társadalom viszonyrendszere, az ellenzék)

12. Az élő legendák

13. A társadalmi viták természete

14. A sajátos mentalitás kifejeződése a mai nagyvárosi folklórban

 

Irodalom:

Ахиезер А. С.: Россия: критика исторического опыта. Т. 3. М., 1991.

Кормер В. Ф.: Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. «Вопросы
философии», 1989, № 9

C.C. Ямпольский: Россия - культура и субкультуры. Миф единой культуры. 1993.

Órai jegyzetek

 

 

Letölthető dokumentumok