Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR110BA) - specializáció

Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Vass Annamária

 

 1. Szófajok

  A főnév

  A főnév neme

  Az élőlényt és élettelent jelentő főnevek

 2. A főnév száma

  A főnévragozás típusai

 3. A főnévragozás típusai

  Az elöljárószók

 4. A melléknév (tulajdonságjelölő, vonatkozást jelölő, birtokos mn.)

  A melléknevek végződései

  A főnév jelentésű melléknevek

 5. A melléknevek ragozása

  A személynevek ragozása

 6. A rövid alak

  A rövid alakú melléknevek vonzatai

 7. ZH

  A melléknevek fokozása

  A hasonlító szerkezet

 8. A névmás

  A személyes névmás

  A birtokos névmás

  A visszaható névmás

 9. A kérdő névmás

  A vonatkozó névmás

  Az általánosító névmás

 10. Сам, сама, само névmás

  A tagadó névmás

  A határozatlan névmás

 11. A számnév

  A tőszámnevek ragozása

  A sorszámnevek ragozása

 12. A tőszámnév használata jelzős főnévvel

  Pontos idő kifejezése

  A határozószó

 13. ZH

 

Kötelező irodalom:

Kosaras István: Orosz nyelvtan

Ajánlott irodalom:

Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat

Letölthető dokumentumok