Orosz gyakorlati nyelvtan 3. (BTOR113BA)

Orosz gyakorlati nyelvtan 3.

Dr. Sahverdova Vanda

 1. Az orosz főnév grammatikai kategóriái (nem, szám, élő/élettelen)

 2. Főnévragozás 1.

 3. Főnévragozás 2.

 4. Esetek használata elöljáró szókkal

 5. Hangsúly, hangsúlyváltó alakok

 6. Melléknévragozás 1.

 7. Melléknévragozás 2.

 8. A melléknév rövid alakja

 9. Számnévragozás, tőszámnév használata főnévvel

 10. A tőszámnév használata jelzős főnévvel

 11. Sorszámnevek, gyűjtőszámnevek

 12. Névmások 1. (személyes, birtokos, mutató, kérdő)

 13. Névmások 2. (tagadó, vonatkozó, általánosító)

 14. Összegzés

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

Erdei Ilona: 350 nyelvtani gyakorlat. Orosz nyelvtani gyakorlókönyvA1– A2– B1 szint. Szegedi Egyetemi Kiadó: Szeged, 2008.

Ferenczy Gyula: rendszerező-gyakorló orosz nyelvtan II.(25 blokkban). Budapest: TIT Idegennyelv-oktatási Központja 1973.

Hartmanné – Horváthné – Kun: Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, Bp. 2004

Vujovits Inessza – Dancz Péter: Это надо знать: Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 2004.

 

Letölthető dokumentumok