Orosz nyelvű fogalmazás (BTOR512BA)

Orosz nyelvű fogalmazás

Dr. Sahverdova Vanda

 1. Услуги

 2. Здоровый образ жизни, питание

 3. Гендерные роли в семье, организация быта

 4. Устройство на работу, собеседование

 5. Туризм, поездка за границу

 6. Воспитание детей, семейные конфликты

 7. Контрольная работа

 8. Соц-сети в нашей жизни, мобильный телефон

 9. Транспорт

 10. Здоровый образ жизни, спорт, фитнес

 11. Организация рабочего места

 12. Вопросы экологии

 13. Контрольная работа

 14. Подведение итогов

Kötelező és ajánlott irodalom:

A tanár által kiosztott szövegértési feladatok és szószedetek

Terjéki I.: FülSzöveg. Orosz hallás utáni szövegértési feladatok Bp.: Akadémiai kiadó. 2014

Е.Р. Ласкарева: Прогулки по русской лексике. С-Пб.: Златоуст. 2010

A tantárgy teljesítésének feltételei:

Rendszeres óralátogatás, 2 dolgozat megírása (szókincs számonkérése, megadott témában fogalmazás írása), házi feladat (300 szavas fogalmazás) határidőre (óra után következő hét hétfőre) elkészítése. A házi fogalmazást elektronikusan kell elküldeni a sahverdova@gmail.com e-mail címre, a megadott formai követelmények szerint (Times New Roman betűtípus, 12, sorköz pontosan, 1,15)

 

 

 

Letölthető dokumentumok