Szemelvények az orosz irodalomból 1. (BTLO034BA)

 

Szemelvények az orosz irodalomból 1.

Dr. Molnár Angelika

1. Bevezetés a XIX századi orosz irodalomba

2. Az orosz dráma története. Gribojedov: Az ész bajjal jár. / Osztrovszkij: A vihar

3. Puskin: Kővendég / Mozart és Salieri

4. Gogol: Revizor / Háztűznéző

5. Puskin költészete. Cigányok.

6. Lermontov költészete. Démon.

7. Költészet és líraelmélet. Tyutcsev, Fet.

8. Orosz elbeszélőpróza sajátosságai. (Puskin: A postamester)

9. Turgenyev: Egy felesleges ember naplója / Nemesi fészek

10. Dosztojevszkij: A nevetséges ember álma / A kamasz

11. Tolsztoj: Ivan Iljics halála / Háború és béke

12. Csehov prózája és színháza

13. Új áramlatok az orosz irodalomban

14. A félév összegzése.

 

Irodalom

Kroó K.: (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalomba. I-II. Budapest, 2006.

Zöldhelyi Zs.: (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Bp., Tkk, 1997.

Huszonöt fontos orosz regény. szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Lord Könyvkiadó, 1996.

Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» (1946). // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современ-ники. М., 1969. С. 347–381, 413–414.

Манн. «Истинно лишний человек». В сб. И.С.Тургенев: Жизнь, творчество, традиции. Под ред. Ж.Зельдхейи-Деак. Bp., 1994. c. 140-152.

Гаспаров М. Л. Фет безглагольный. // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. О стихе. О стихах. О поэтах. М., 1995, 139–149.

Jakobson R.: A szobor Puskin szimbolikájában. In: A költészet grammatikája. Bp., 1982. 91141.

Mejer G. A fekete ember. In: Mozart és Salieri. Debrecen, Kossuth, 2005. 58-71.

Eichenbaum B.: Puskin költészetének problémái. In: Az irodalmi elemzés. Bp., Gondolat, 1974. 88–99.

Tinyanov J.: Puskin és Tyutcsev. In: Az irodalmi tény. Gondolat Kiadó, Bp., 1981. 262–291.

Schmid W.: Próza és költészet. Néhai Ivan Petrovics Belkin elbeszéléseiben. In: BEV... 144–168.

Eichenbaum B.: Lermontov művészi problematikája. In: Az irodalmi elemzés. Bp., Gondolat, 1974. 266–298.

Lotman J.: Hlesztakovról. In: Jagusztin László (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban (sorozat: Az orosz posztmodern 2.). Debrecen, 2002. 274–321.

Toporov Vl.: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái.// Helikon 1982/2–3. 282–299.

Sklovszkij V. А széppróza. Budapest, 1963, 399–424., 424-449.

Eichenbaum B.: Csehov. In: Irodalmi elemzés. Budapest, Gondolat, 1974. 306-320.

Letölthető dokumentumok