Szemelvények az orosz irodalomból 1. (BTLO034BA)

 

Szemelvények az orosz irodalomból 1.

Dr. Molnár Angelika

1.      Bevezetés a XIX századi orosz irodalomba

2.      Az orosz dráma története. Gribojedov: Az ész bajjal jár. Osztrovszkij: A vihar

3.      Puskin: Kővendég / Mozart és Salieri

4.      Gogol: Revizor / Háztűznéző

5.      Puskin költészete. Cigányok.

6.      Lermontov költészete. Démon.

7.      Költészet és líraelmélet. Tyutcsev, Fet.

8.      Orosz elbeszélőpróza sajátosságai. (Puskin: A postamester)

9.      Turgenyev: Egy felesleges ember naplója / Nemesi fészek

10.    Dosztojevszkij: A nevetséges ember álma / A kamasz

11.    Tolsztoj: Ivan Iljics halála / Háború és béke

12.    Csehov prózája és színháza

13.    Új áramlatok az orosz irodalomban

14.    A félév összegzése.

 

 

Irodalom

Kroó K.: (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalomba. I-II. Budapest, 2006.

Zöldhelyi Zs.: (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Budapest,

Tankönyvkiadó, 1997.

Шмид, В.: Проза как поэзя. Спб., 1994.

Пумпянский, Л.В.: Классическая традиция. М., 2000.

Лотман, Ю.М.: В школе поэтического слова. М., 1988.

Чудаков, А. П.: Поэтика Чехова. М., 1971.

Letölthető dokumentumok