A Pétervár-téma az orosz irodalomban (BTOR617BA)

A Pétervár-téma az orosz irodalomban

Dr. Molnár Angelika

 

1.        Bevezetés a témába

2.        Lotman és Toporov elmélete

3.        Puskin-poémák: A rézlovas

4.        Gogol-elbeszélések: A köpönyeg, Az őrült naplója

5.        Naturális iskola. Goncsarov: Ivan Szavics Podzsabrin

6.        Hétköznapi történetek és Látomások (Goncsarov és Turgenyev)

7.        Szintézis és újraírás. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból.

8.        Ezüstkor irodalma.

9.        Blok-költemények: Az Ismeretlen Hölgy. Tizenkettő.

10.      Belij-regény: Pétervár

11.      Moszkva vs. Pétervár. Kitekintés a XX. századra

12.      Bulgakov: Mester és Margarita

13.      Összefoglalás

14.      Számonkérés

 

Irodalom

Jagusztin L.-Fonalka M.: (szerk.): Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban (D.Sz. Lihacsov és V.N.Toporov tanulmányai) Debrecen, 2004.

Nagy I.: (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. (Ju. M. Lotman, Dolgopolov, Markovics stb. tanulmányai) Budapest, Argumentum, 2003.

Letölthető dokumentumok