Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR108BA)

Oktató: Fórián Éva

 1. Az orosz ábécé, kiejtés, hangsúly, olvasási szabályok 1.
 2. Az orosz ábécé, kiejtés, hangsúly, olvasási szabályok 2.
 3. A főnevek neme 1. Természetes nem vs. nyelvtani nem. A lágyságjelre végződő főnevek neme.
 4. A főnevek neme 2. Az orosz egy tőszámnév használata egyes szám alanyesetben.
 5. A birtokos névmások egyeztetése a főnevekkel egyes szám alanyesetben.
 6. Jelen idejű igeragozás.
 7. A melléknevek egyeztetése a főnevekkel egyes szám alanyesetben. Kemény és lágy tövű melléknevek.
 8. A főnevek, melléknevek és névmások többes szám alany esete 1.
 9. A főnevek, melléknevek és névmások többes szám alany esete 2.Helyhatározás – a főnevek elöljárós esete.
 10. A melléknevek és névmások elöljárós esete.
 11. A főnevek tárgyesete.
 12. A melléknevek és névmások tárgyesete. Múlt idejű igeragozás.
 13. A határozószók képzése.

Tankönyvek:

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Vujovits Inessza- Dancz Péter: Это надо знать. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Осипова, И. Ключ. Учебник русского языка для начинающих. Budapest: Corvina Kiadó, 2005.

Осипова, И. Ключ. Рабочая тетрадь. Budapest: Corvina Kiadó, 2006.

Letölthető dokumentumok