Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR108BA)

Oktató: Fórián Éva

 1. Az orosz nyelv szófajai és azok grammatikai kategóriái.

 2. A főnevek neme. Természetes nem vs. nyelvtani nem. A lágyságjelre végződő főnevek neme.

 3. A főnévragozás típusai és azok esetvégződései. Rendhagyó főnévragozási típusok.

 4. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 1. – Alanyeset.

 5. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 2. – Tárgyeset.

 6. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 3. – Elöljárós eset.

 7. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 4. – Birtokos eset.

 8. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 5. – Birtokos eset.

 9. A birtokos eset használata – áttekintés.

 10. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 6. – Részeshatározó eset.

 11. A részeshatározó eset használata – áttekintés.

 12. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel 7. – Eszközhatározó eset.

 13. Az elöljárószavak használata – áttekintés.

 

Tankönyvek:

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Шишкина И.В.: Русские падежи: Конструкции в упражнениях. Рабочая тетрадь. Москва: Русский язык. Курсы, 2010.