Kiadványaink

SLAVICA

Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis

A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének folyóirata, melyet a Sulán Béla, Papp Ferenc és Iglói Endre által alkotott szerkesztőbizottság alapított 1961-ben. A kiadvány célja, hogy a legszélesebb értelemben vett szláv nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi kutatások közlésének tudományos fórumaként szolgáljon a helyi, belföldi és nemzetközi tudományos nyilvánosság számára. Publikációk megjelentetésére valamennyi szláv nyelven, valamint angolul és németül kínál lehetőséget. A folyóirat évente egyszer decemberben, két szám terjedelmében jelenik meg, a kéziratok leadásának határideje minden év július 15. A kéziratok megjelentetése anonim lektoráltatási folyamat eredményeképp zajlik. A folyóirat 2007-11-ig ERIH C, 2011-től folyamatosan ERIH NAT minősítést mondhat magáénak.

Évfolyamok

 

AZ OROSZ POSZTMODERN

http://www.dupress.hu/node/23